Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Verapamil Mylan får ett högre pris

Verapamil Mylan (verapamil) tabletter i styrkan 40 mg får ett högre pris. Verapamil Mylan används för behandling hos vuxna vid högt blodtryck, kärlkramp och vid förebyggande behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt för att minska risken att en ny hjärtinfarkt uppkommer. Verapamil Mylan används också för behandling av hjärtrytmrubbningar hos både vuxna och barn.

Vanligtvis rekommenderas inte Verapamil Mylan i första hand utan används huvudsakligen när behandling med andra läkemedelsgrupper, diuretika (vätskedrivande medel) och/eller beta-receptorblockerare, är olämpliga eller inte har gett önskad effekt.

Företaget har ansökt om ett högre pris för styrkan 40 mg i förpackningsstorleken 250 stycken.

Företaget har motiverat det högre priset med att det ansökta priset ligger i nivå med tabletter inom högkostnadsskyddet som innehåller verapamil i styrkan 40 mg, som marknadsförs av ett annat företag.

TLV anser att Verapamil Mylan används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Utredningen har visat att det finns behandlingsalternativ som innehåller samma aktiva substans, i samma styrka och beredningsform som Verapamil Mylan, fast i en förpackning med 100 tabletter. TLV kan konstatera att det ansökta priset per enhet (AIP) ligger i nivå med alternativets pris. Försäljningsvärdet av Verapamil Mylan är lågt och har sjunkit sedan 2016.

Mot denna bakgrund får Verapamil Mylan 250 tabletter i styrkan 40 mg ett högre pris från och med den 1 augusti 2019.

Sidinformation


Publicerad
4 juli 2019