Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Buronil får ett högre pris

Buronil (melperon) tabletter 25 mg får ett högre pris från den 1 november 2019.

Buronil används för behandling av förvirrings-, oros- och ångesttillstånd speciellt hos äldre patienter. Buronil är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller den verksamma substansen melperon. Buronil är inte förstahandsalternativ för det godkända användningsområdet, men kan vara ett behandlingsalternativ när behandling med andra läkemedelsgrupper är olämpliga eller inte har gett önskad effekt.

Som skäl för prishöjningen har företaget bland annat uppgett att de har ökade kostnader i kombination med en låg och sjunkande försäljning.

TLV anser att Buronil används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Utredningen har visat att det finns behandlingsalternativ till Buronil vid de godkända användningsområdena, men att Buronil är ett angeläget behandlingsalternativ för patienter som inte uppnått önskad effekt med eller inte tolererar andra behandlingsalternativ. Utredningen har också visat att försäljningsvärdet av Buronil är lågt. TLV anser att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om tillgången på Buronil minskar eller om läkemedlet skulle försvinna från den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning.

Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2019