Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ultracortenol får ett högre pris

Ultracortenol (prednisolon) ögonsalva får ett högre pris.

Ultracortenol ögonsalva innehåller den verksamma substansen prednisolon som tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider. Glukokortikoider kallas i dagligt tal kortison eller steroider och har en antiinflammatorisk effekt. De olika substanserna inom gruppen glukokortikoider har olika potens och därmed olika stark effekt.

Ultracortenol ögonsalva används vid behandling av allvarlig allergisk ögonlocksinflammation och svåra, inflammatoriska tillstånd som inte beror på en infektion, i ögats yttre delar och främre segment.

Läkemedelsföretaget har motiverat det högre priset med ökade kostnader som medför att tillverkningen innebär en ekonomisk förlust för företaget.

TLV anser att Ultracortenol ögonsalva används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Vidare anser TLV att Ultracortenol ögonsalva är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. Ultracortenol är den enda ögonsalvan på den svenska marknaden som innehåller substansen prednisolon.

TLV bedömer att försäljningsvärdet för Ultracortenol ögonsalva är lågt och att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Ultracortenol ögonsalva ett högre pris från och med den 1 oktober 2020.

Sidinformation


Publicerad
24 september 2020
Till toppen