Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Levomepromazine Orion tabletter i styrkan 100 mg får ett högre pris

Levomepromazine Orion innehåller den verksamma substansen levomepromazin och används vid behandling av schizofreni och andra psykoser samt svåra smärtor, antingen som enda behandling eller i kombination med smärtstillande läkemedel.

Företaget har ansökt om ett högre pris för tabletter i styrkan 100 mg. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade kostnader för bland annat produktion, frakt, distribution och fasta årliga kostnader.

TLV anser att Levomepromazine Orion används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Vidare anser TLV att Levomepromazine Orion behandlar tillstånd där man ogärna byter behandling och det därmed är ett angeläget behandlingsalternativ för de patienter som redan behandlas med Levomepromazine Orion.

TLV gör bedömningen att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Levomepromazine Orion från och med den 1 februari 2022.

Sidinformation


Publicerad
28 januari 2022