Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

16 olika förpackningar av läkemedlet Fragmin får ett högre pris

Fragmin som innehåller dalteparin, ett så kallat lågmolekylärt heparin, används bland annat för behandling och förebyggande av blodpropp. Fragmin finns i flera olika styrkor och förpackningsstorlekar.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Fragmin har ansökt om ett högre pris för 16 olika förpackningar av Fragmin med motivet att förpackningarna har en för låg lönsamhet för att de ska kunna fortsätta tillhandahålla dem på den svenska marknaden.

TLV bedömer att Fragmin i de styrkor och förpackningar som ansökan avser är angelägna behandlingsalternativ och att det finns risk för att patienter står utan behandlingsalternativ av liknande slag, om Fragmin i de styrkor och förpackningar som ansökan avser försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns en stor risk att Fragmin i de styrkor och förpackningar som ansökan avser försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Fragmin, lösning i förfylld spruta och injektionsflaska, från och med den 1 mars 2023.

Sidinformation


Publicerad
2 mars 2023