Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Levaxin får ett högre pris för vissa styrkor

Levaxin (levotyroxin) tabletter i styrkorna 50, 100, 150, 175 och 200 mikrogram får ett högre pris. Levaxin (levotyroxin) tabletter i styrkorna 75 mikrogram och 125 mikrogram får inte ett högre pris.

Levaxin innehåller den verksamma substansen levotyroxin och används som ersättning av det kroppsegna hormonet tyroxin vid nedsatt funktion av sköldkörteln.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Levaxin har ansökt om ett högre pris med motivet att lönsamheten för läkemedlet inte är tillräcklig för att de fortsatt ska kunna tillhandahålla samma utbud av styrkor som i dagsläget.

TLV anser att Levaxin används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och att det finns risk att patienter står utan behandlingsalternativ av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att risken är stor att Levaxin i vissa styrkor försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas då lönsamheten inte är tillräcklig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Levaxin i styrkorna 50, 100, 150, 175 och 200 mikrogram får ett högre pris från och med den 1 november 2023.

TLV bedömer att Levaxin i styrkorna 75 och 125 mikrogram inte uppfyller villkoren för en prishöjning. Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris.

Sidinformation


Publicerad
1 november 2023