Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Liothyronin får ett högre pris

Liotyronin (liotyronin) tablett i styrkan 20 mikrogram får ett högre pris från och med 1 februari 2024.

Substansen liotyronin är ett hormon som normalt bildas i levern och i sköldkörteln och som är av betydelse för ämnesomsättningen. Läkemedlet används framför allt för behandling av hypotyreos (brist på sköldkörtelhormon), som tillägg till läkemedel som innehåller substansen tyroxin.

Företaget har motiverat det högre priset med bland annat att volymen har minskat i kombination med kraftigt ökade priser.

TLV bedömer att Liothyronin används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Vidare anser TLV att Liothyronin är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden, eftersom Liothyronin är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller den verksamma substansen liotyronin.

TLV bedömer att det därför föreligger en stor risk att förpackningen försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Liothyronin får ett högre pris från och med 1 februari 2024.

Sidinformation


Publicerad
16 januari 2024