Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prednisolon Pfizer får ett högre pris

Prednisolon Pfizer (prednisolon) i styrkan 2,5 mg, i förpackningsstorleken 100 tabletter, får ett högre pris från och med den 1 mars 2024.

Läkemedlet är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.

Företaget som marknadsför läkemedlet har motiverat sin prishöjningsansökan med att de har en bristande lönsamhet för förpackningen som innehåller 2,5 mg, 100 tabletter och TLV bedömer att det finns en stor risk att förpackningen försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas.

TLV anser att läkemedlet används för att behandla icke bagatellartade tillstånd och att det är ett angeläget behandlingsalternativ.

Prednisolon Pfizer 2,5 mg, 100 tabletter ingår i en förpackningsstorleksgrupp i periodens vara-systemet tillsammans med en annan tillgänglig förpackning från en annan leverantör. TLV bedömer att en försvagad generisk konkurrens, genom att förpackningar i en utbytesgrupp i periodens vara-systemet försvinner, kan innebära en risk för bristande tillgång på läkemedel.

TLV bedömer därför, trots att det finns ett tillgängligt behandlingsalternativ, att det finns en risk att patienter står utan behandling av liknande slag om Prednisolon Pfizer 2,5 mg, 100 tabletter försvinner från den svenska marknaden.

TLV anser numera att det i vissa fall kan finnas en risk att patienter står utan alternativa behandlingar av liknande slag, trots att det finns ett tillgängligt behandlingsalternativ i periodens vara-systemet. I tidigare prishöjningsbeslut har TLV gjort en annan bedömning.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar TLV ett högre pris för Prednisolon Pfizer 2,5 mg, 100 tabletter från och med den 1 mars 2024.

Sidinformation


Publicerad
7 mars 2024