Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cuvitru får ett högre pris

Cuvitru (humant immunglobulin), injektionsvätska, i styrkan 200 mg/ml i förpackningsstorlekarna 5 ml, 10 ml, 20 ml och 40 ml får ett högre pris.

Cuvitru är ett läkemedel som innehåller humant immunglobulin och är avsett för behandling av barn och vuxna med olika immunbristsjukdomar.

Humant immunglobulin är antikroppar som finns i blodet hos friska människor. Antikroppar är en del av immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) och hjälper kroppen att bekämpa infektioner. Vid immunbristsjukdomar är immunsystemet försvagat vilket till exempel kan innebära en ökad känslighet för infektioner. Humant immunglobulin utvinns ur plasma från människor. Behandling med läkemedel som innehåller humant immunglobulin ersätter eller återställer nivåerna av immunglobuliner i kroppen så att immunsystemet stärks.

Företaget som marknadsför läkemedlet har ansökt om högre pris och har motiverat sin prishöjningsansökan med att de har fått ökade produktionskostnader och ökade kostnader för råvara (plasma). Enligt företaget har priset på plasma ökat på grund av ökad konkurrens på världsmarknaden.

Företaget har också uppgett att Sverige har de lägsta priserna i Europa för Cuvitru. Sammantaget har företaget uppgett att det kan bli svårt att tillhandahålla läkemedlet på den svenska marknaden med nuvarande förutsättningar.

TLV bedömer att Cuvitru är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla icke bagatellartade tillstånd samt att patienter riskerar att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV bedömer också att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Cuvitru injektionsvätska, i styrkan 200 mg/ml i förpackningsstorlekarna 5 ml, 10 ml, 20 ml och 40 ml ett högre pris från och med den 1 april 2024.

Sidinformation


Publicerad
18 mars 2024