Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

HyQvia får ett högre pris

HyQvia (humant immunglobulin), infusionsvätska, i styrkan 100 mg/ml i förpackningsstorlekarna 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml och 300 ml får ett högre pris.

HyQvia är ett läkemedel som innehåller humant immunglobulin och är avsett för behandling av barn och vuxna med olika immunbristsjukdomar.

Humant immunglobulin är antikroppar som finns i blodet hos friska människor. Antikroppar är en del av immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) och hjälper kroppen att bekämpa infektioner. Vid immunbristsjukdomar är immunsystemet försvagat vilket till exempel kan innebära en ökad känslighet för infektioner. Humant immunglobulin utvinns ur plasma från människor. Behandling med läkemedel som innehåller humant immunglobulin ersätter eller återställer nivåerna av immunglobuliner i kroppen så att immunsystemet stärks.

Företaget som marknadsför läkemedlet har ansökt om högre pris och har motiverat sin prishöjningsansökan med att de har fått ökade produktionskostnader och ökade kostnader för råvara (plasma). Enligt företaget har priset på plasma ökat på grund av ökad konkurrens på världsmarknaden.

Företaget har också uppgett att Sverige har de lägsta priserna i Europa för HyQvia. Sammantaget har företaget uppgett att det kan bli svårt att tillhandahålla läkemedlet på den svenska marknaden med nuvarande förutsättningar.

TLV bedömer att HyQvia är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla icke bagatellartade tillstånd samt att patienter riskerar att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV bedömer också att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får HyQvia infusionsvätska, i styrkan 100 mg/ml i förpackningsstorlekarna 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml och 300 ml får ett högre pris från och med den 1 april 2024.

Sidinformation


Publicerad
18 mars 2024