Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Methotrexate Orion Pharma får ett högre pris

Methotrexate Orion Pharma (metotrexat), i styrkan 2,5 mg i förpackningsstorleken 100 tabletter får ett högre pris.

Methotrexate Orion Pharma är ett läkemedel som innehåller den verksamma substansen metotrexat och är avsett för behandling av reumatoid artrit, psoriasis och akut lymfatisk leukemi. Substansen metotrexat dämpar tillväxten hos vissa celler i kroppen som nybildar sig snabbt och minskar aktiviteten i immunsystemet (kroppens eget försvarssystem).

Företaget som marknadsför Methotrexate Orion Pharma har ansökt om ett högre pris och har motiverat sin prishöjningsansökan med bland annat att de har fått ökade kostnader för läkemedlet och att de har en låg bruttomarginal för läkemedlet.

TLV bedömer att läkemedlet är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla icke bagatellartade tillstånd samt att patienter riskerar att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV bedömer också att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Methotrexate Orion Pharma i styrkan 2,5 mg i förpackningsstorleken 100 tabletter ett högre pris från och med den 1 maj 2024.

Sidinformation


Publicerad
12 april 2024