TLV logotyp
TLV logotyp

Folacins uppföljningsvillkor granskat

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Folacin är uppfyllt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av produktens subventionsstatus.

En lägre styrka av Folacin lanserades under 2010. Den nya styrkan hade samma doseringsanvisning som den högre och subventionerades med samma pris per tablett. Prissättningen baseras på ett antagande om att den lägre tablettstyrkan inte kommer att tas i högre antal per dag än den tidigare styrkan och företaget ålades att följa upp antagandet.

Rapporten och TLV:s granskning visar att sammantaget har introduktionen av den lägre styrkan ännu inte lett till ökade kostnader för den totala användningen av folsyra.

Mot denna bakgrund bedömer vi att företaget uppfyllt uppföljningsvillkoret för Folacin samt att det inte finns anledning att inleda en omprövning av produktens subventionsstatus.

Beslutet gäller från och med den 21 juni 2012.

Publicerad 08 november 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter