Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Zostavax uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Zostavax är uppfyllt. Dock visar uppföljningen att långtidsskyddet av vaccinering kan ha övervärderats och vi startar därför en omprövning.

Zostavax är ett vaccin mot bältros, som orsakas av reaktiverat varicella zostervirus. Primärinfektionen av viruset ger upphov till vattkoppor. Zostavax inkluderades i läkemedelsförmånerna år 2010 men har ännu inte varit tillgängligt för användning.

Subventionsbeslutet baserades bland annat på antaganden om hur länge vaccineffekten kvarstår och ett uppföljningsvillkor ingick i subventionsbeslutet.

Företaget som säljer Zostavax har rapporterat data från en långtidsstudie av vaccinets skyddseffekt. Information om effekt finns tillgänglig så långt som till elva år efter vaccinering. De sista fem åren saknas dock placebogrupp vilket försvårar bedömningen.

Uppföljningen visar att långtidsskyddet av vaccinering kan ha övervärderats i den ursprungliga hälsoekonomiska modellen och att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår därför kan vara högre än tidigare beräknat. TLV har därför inlett en omprövning där subventionen av Zostavax till nuvarande pris utvärderas på nytt.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Zostavax är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 26 april 2013.

Sidinformation


Publicerad
13 maj 2013