TLV logotyp

Uppföljningsvillkoret för Zostavax uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Zostavax är uppfyllt. Dock visar uppföljningen att långtidsskyddet av vaccinering kan ha övervärderats och vi startar därför en omprövning.

Zostavax är ett vaccin mot bältros, som orsakas av reaktiverat varicella zostervirus. Primärinfektionen av viruset ger upphov till vattkoppor. Zostavax inkluderades i läkemedelsförmånerna år 2010 men har ännu inte varit tillgängligt för användning.

Subventionsbeslutet baserades bland annat på antaganden om hur länge vaccineffekten kvarstår och ett uppföljningsvillkor ingick i subventionsbeslutet.

Företaget som säljer Zostavax har rapporterat data från en långtidsstudie av vaccinets skyddseffekt. Information om effekt finns tillgänglig så långt som till elva år efter vaccinering. De sista fem åren saknas dock placebogrupp vilket försvårar bedömningen.

Uppföljningen visar att långtidsskyddet av vaccinering kan ha övervärderats i den ursprungliga hälsoekonomiska modellen och att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår därför kan vara högre än tidigare beräknat. TLV har därför inlett en omprövning där subventionen av Zostavax till nuvarande pris utvärderas på nytt.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Zostavax är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 26 april 2013.

Publicerad 13 maj 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV