Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Vantas uppfyllt

Vantas används för behandling av vissa former av prostatacancer. Läkemedlet inkluderades 2009 i läkemedelsförmånerna med ett uppföljningsvillkor. Villkoret innebar att behandlingslängden för läkemedlet skulle studeras. Företaget har nu redovisat dessa data.

Vantas innehåller histrelin och används för behandling av vissa former av prostatacancer. Vantas opereras in på överarmens insida och ger en frisättning av läkemedlet under tolv månader. Implantatet måste tas ut efter tolv månader och ett nytt kan då sättas in.

När subventionsbeslutet fattades för Vantas konstaterade TLV att läkemedlet uppfyller kriterierna för subvention om längden på behandlingen överstiger 10 månader. Företaget ålades att undersöka om läkemedlet användes på det sättet.

Observationsstudien som företaget genomfört visar att detta tycks ske i de allra flesta fall. Baserat på den aktuella uppföljningen anser vi därför att läkemedlets subventionsstatus inte behöver omprövas.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Vantas är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 11 oktober 2013.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2013