TLV logotyp

Uppföljningsvillkoret för Votrient uppfyllt

Votrient används för behandling av avancerad njurcellscancer. Läkemedlet inkluderades i läkemedelsförmånerna år 2010 med ett uppföljningsvillkor. Villkoret innebar att företaget skulle undersöka om Votrient var likvärdigt det liknande läkemedlet Sutent. Företaget har nu redovisat dessa data.

Votrient innehåller pazopanib och används för behandling av njurcellscancer. När subventionsbeslutet fattades för Votrient bedömde TLV att effekten av läkemedlet var likvärdig med effekten av andra läkemedel mot njurcellscancer som verkar på samma sätt. Förutsatt att Votrient var likvärdigt var läkemedlet kostnadseffektivt.

Företaget ålades därför att undersöka om effekten av Vorient var likvärdig det liknade läkemedlet Sutent (sunitinab).

Studien som företaget har genomfört visar att effekten av Votrient och Sutent är likvärdig. Baserat på den aktuella uppföljningen anser vi därför att läkemedlets subventionsstatus inte behöver omprövas.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Votrient är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 7 december 2013.

Publicerad 17 december 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV