Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Votrient uppfyllt

Votrient används för behandling av avancerad njurcellscancer. Läkemedlet inkluderades i läkemedelsförmånerna år 2010 med ett uppföljningsvillkor. Villkoret innebar att företaget skulle undersöka om Votrient var likvärdigt det liknande läkemedlet Sutent. Företaget har nu redovisat dessa data.

Votrient innehåller pazopanib och används för behandling av njurcellscancer. När subventionsbeslutet fattades för Votrient bedömde TLV att effekten av läkemedlet var likvärdig med effekten av andra läkemedel mot njurcellscancer som verkar på samma sätt. Förutsatt att Votrient var likvärdigt var läkemedlet kostnadseffektivt.

Företaget ålades därför att undersöka om effekten av Vorient var likvärdig det liknade läkemedlet Sutent (sunitinab).

Studien som företaget har genomfört visar att effekten av Votrient och Sutent är likvärdig. Baserat på den aktuella uppföljningen anser vi därför att läkemedlets subventionsstatus inte behöver omprövas.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Votrient är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 7 december 2013.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2013