Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Palexia Depot uppfyllt

Vi finner att uppföljningvillkoret för Palexia Depot är uppfyllt. Någon omprövning av läkemedlets subventionsstatus kommer inte att ske i dagsläget.

Vid subventionsbeslutet för Palexia Depot år 2010 sattes ett uppföljningsvillkor. Detta villkor innebar att företaget skulle undersöka om begränsningen för Palexia Depot följs. Palexia Depot bedömdes som ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte kan behandlas med oxikodon eller morfin, förutsatt att begränsningen följs.

Företaget har redovisat att begränsningen följs till en godtagbar nivå. TLV bedömer därför att läkemedlets subventionsstatus inte ska omprövas i nuläget.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Palexia Depot är uppfyllt.

Beslutet fattades den 25 september 2014.

Sidinformation


Publicerad
21 oktober 2014