Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zelboraf ingår i högkostnadsskyddet

Zelboraf (vemurafenib) för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 april 2015.

Zelboraf innehåller vemurafenib och är avsett att användas för att behandla patienter vars melanom har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte kan tas bort med kirurgi. Läkemedlet kan enbart användas för behandling av melanom som har en förändring (mutation) i den så kallade ”BRAF”-genen. Malignt hudmelanom var den sjätte vanligaste tumörsjukdomen i Sverige år 2011.

Läkemedlet Tafinlar (dabrafenib) ingår i högkostnadsskyddet och används liksom Zelboraf för att behandla patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. TLV bedömer att Zelboraf och Tafinlar har jämförbar effekt.

Trots stora osäkerheter beträffande doseringsförfarandet anser TLV att det är rimligt att anta att behandling med Zelboraf inte kostar mer än behandling med Tafinlar. För att hantera osäkerheten kopplas beslutet med ett uppföljningsvillkor, där företaget senast den 31 december 2017 ska inkomma till TLV med uppgift om hur Zelboraf och Tafinlar doseras i klinisk praxis. 

Mot denna bakgrund beslutar vi att Zelboraf ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 april 2015.

Sidinformation


Publicerad
1 april 2015