Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vitaros ingår sedan 2019 i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor

Vitaros (alprostadil) beviljades subvention i april 2016. Beslutet förenades med ett villkor som innebar att företaget skulle inkomma med uppföljningsdata. Villkoret skulle vara uppfyllt senast 31 oktober 2019.

Företaget inkom ej med det underlag som efterfrågades, men TLV bedömde att försäljningen låg långt under den prognostiserade och att den inte föreföll avvika från vad som framstod rimligt utifrån gällande subventionsbegränsning.

Mot denna bakgrund beslutade TLV den 22 november 2019 att Vitaros ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.

Sidinformation


Publicerad
22 mars 2018