Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 1, 2021

Läs TLV:s första nyhetsbrev för år 2021.

TLV får i uppdrag att utveckla farmaceutiska tjänster

Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek med syfte att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Uppdraget, som är en försöksverksamhet, ska pågå i tre år och slutredovisas i mars 2024

Läs om vårt nya uppdrag

Prissänkningsbeslut för vissa lagerberedningar ska tillämpas från den 11 januari 2021

Kammarrätten har den 22 december 2020 beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att TLV:s prissänkningsbeslut av Melatonin AGB tills vidare inte ska gälla. De sänkta priserna TLV beslutade för Melatonin AGB den 12 november 2020 ska tillämpas från den 11 januari 2021.

Läs om kammarättens dom

Läkemedel mot hepatit C kvar i högkostnadsskyddet efter TLV:s omprövning

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, har under hösten omprövat subventionen av de hepatit C-läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Parallellt med omprövningen har regionerna och läkemedelsföretagen förhandlat fram nya sidoöverenskommelser som innebär att kostnaderna för hepatit C-läkemedel sänks. Detta har resulterat i att läkemedlen kommer att fortsätta ingå i högkostnadsskyddet för alla patienter.

Läs om omprövningen här

Återbäringen från läkemedelsföretag minskar med 288 miljoner

Återbäringen från sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag beräknas enligt prognosen uppgå till 2 796 miljoner kronor år 2020. Det är en minskning med 288 miljoner kronor jämfört med 2019. Det visar Tandvårds-och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2020.

Läs TLV:s, prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2020 här

TLV vill komma längre med kombinationsbehandlingar på cancerområdet

En del av lösningen för att fler patienter ska få tillgång till kombinationsbehandlingar kan vara att skapa en nationell plattform, där regioner och företag kan komma överens om olika förhandlingslösningar i samband med att två eller flera läkemedel kombineras med varandra. Det menar Tandvårds – och läkemedelförmånsverket, TLV, i en ny rapport.

Läs rapporten här

Ny rapport kring TLV:s medicinteknikuppdrag

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, redovisar i en ny rapport det arbete som myndigheten bedriver inom medicinteknikuppdraget. Detta uppdrag är från och med i år en permanent del av TLV:s verksamhet, vilket främjar det långsiktiga målet att verka för kostnadseffektiv och jämlik användning av medicintekniska produkter i hela landet. Rapporten beskriver hur TLV arbetar för att utveckla verksamheten och vad som har utförts under året.

Läs om vårt arbete inom medicinteknik

Svag kronkurs bakom Sveriges låga läkemedelspriser

Priset på svenska läkemedel har sjunkit jämfört med andra länder och de svenska läkemedelspriserna är nu bland de lägsta i Europa. Den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona har försvagats. Det visar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, årliga internationella prisjämförelserapport av priserna på läkemedel.

Läs TLV:s, årliga internationella prisjämförelserapport av priserna på läkemedel

Tillsättning av avdelningschefer på TLV

Tandvårds -och läkemedelsförmånsverket, TLV, välkomnar Cecilia Frostegård och Pontus Johansson som avdelningschefer på myndigheten. Cecilia Frostegård tillträder den 1 december och Pontus Johansson tillträdde den 1 oktober.

Läs mer om tillsättningen av avdelningschefer

Nytt förslag ska bidra till transparens och tydlighet på dosmarknaden

I en delrapport till regeringen presenterar Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, ett förslag på utformning av en prisrangordning för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel. Förslaget, en så kallad periodens vara-lista för dos, kommer tydliggöra vilket läkemedel som ska expedieras vid utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel.

Läs om vårt förslag för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel

Apotekens e-handel driver tillväxten på apoteksmarknaden

Apotekens e-handel driver tillväxten 2019 och tillväxttakten ökar under 2020. Det visar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, uppföljning av apoteksmarknaden.

Läs om uppföljning av apoteksmarknaden.

Ny cancerbehandling med precisionsläkemedlet Vitrakvi ingår i högkostnadsskyddet

För första gången i Sverige ingår ett cancerläkemedel mot en specifik genetisk förändring, i stället för mot en viss cancerform, i högkostnadsskyddet. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som nu har beslutat att Vitrakvi med det aktiva ämnet larotrektinib ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.

Läs om TLV:s beslut

Sidinformation


Publicerad
7 januari 2021
Till toppen