TLV logotyp

Du är här:

Bild på tandläkare

Tandvård

Vi är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi beslutar även om referenspriser för de olika tandvårdsåtgärderna.

Bild: en tand

Nu gällande föreskrift är HSLF-FS 2018:23. I föreskriften om statligt tandvårdsstöd finns ersättningsregler och åtgärdslista med referenspriser.

Du som är vårdgivare och ansluten till det statliga tandvårdsstödet har nyligen fått ett brev från oss.

Korrigera eller bekräfta dina uppgifter senast 5 juni

En ny föreskrift, HSLF-FS 2019:9 är beslutad och börjar gälla den 15 januari 2020. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser.

Bild: en tand

Handboken innehåller många kliniska exempel på hur regelverket kan tillämpas. Här finns den gällande handboken, version 10.0 som tillämpas från den 15 januari 2019.

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV