TLV logotyp

Du är här:

Vårt tandvårdsuppdrag

Vi beslutar om vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet, hur hög ersättningen ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

Tandvårdsstödet ska lämnas för förebyggande tandvårdsamt för tandvårdsbehandling som bidrar till att:

  • åtgärda smärta eller sjukdomar
  • ge förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder
  • ge ett utseendemässigt godtagbart resultat

Vid val av olika behandlingar ska de som bevarar munnens vävnader, det vill säga, tänder, slemhinnor och käkben prioriteras. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaden.

All tandvård ingår inte i högkostnadsskyddet, till exempel kosmetisk tandvård eller behandling där nyttan av den inte kan visas.

Riksdag och regering beslutar om de övergripande reglerna för det statliga tandvårdsstödet. Utöver TLV har flera andra myndigheter ansvar för det statliga tandvårdsstödet:

  • Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet. De ansvarar också för att informera såväl personal inom tandvården som patienter om tandvårdsstödet och de regler som gäller.
  • Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

Förutom det statliga tandvårdsstödet, finansierar landstingen ytterligare stöd för vissa patientgrupper. Läs mer under Tandvårdsstöd i menyn till vänster.

Regeringsuppdrag

Vi har regeringens uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2018, se länk till höger på sidan.

På uppdrag av regeringen har vi även tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd för tandvårdens aktörer (KUSP) som gör det enklare att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet. Se länk till höger på sidan.

I mars 2014 presenterade vi en regeringsrapport med en beskrivning av utvecklingen på tandvårdsområdet från det att tandvårdsstödet infördes 2008. I rapporten pekar vi ut ytterligare områden som vi avser att arbeta vidare med, se länk till höger på sidan.

Publicerad 25 oktober 2017
Uppdaterad 29 mars 2018

Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om referenspriser och vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Här kan du se vilka som sitter i nämnden för statligt tandvårdsstöd

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV