Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vårt tandvårdsuppdrag

TLV beslutar om vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet, hur hög ersättningen ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

Tandvårdsstödet ska lämnas för förebyggande tandvård samt för tandvårdsbehandling som bidrar till att:

  • åtgärda smärta eller sjukdomar
  • ge förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder
  • ge ett utseendemässigt godtagbart resultat

Behandlingar som bevarar munnens vävnader, det vill säga, tänder, slemhinnor och käkben prioriteras. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaden.

All tandvård ingår inte i högkostnadsskyddet, till exempel kosmetisk tandvård eller behandling där nyttan av den inte kan visas.

Riksdag och regering beslutar om de övergripande reglerna för det statliga tandvårdsstödet. Utöver TLV har flera andra myndigheter ansvar för det statliga tandvårdsstödet:

  • Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet. De ansvarar också för att informera såväl personal inom tandvården som patienter om tandvårdsstödet och de regler som gäller.
  • Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

Förutom det statliga tandvårdsstödet, finansierar regionerna ytterligare stöd för vissa patientgrupper. Läs mer under Tandvårdsstöd i menyn till vänster.

Regeringsuppdrag

Tandpriskollen

TLV har regeringens uppdrag att tillhandahålla en prisjämförelsetjänst för tandvård, Tandpriskollen Länk till annan webbplats., för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

KUSP

På uppdrag av regeringen har TLV även tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd för tandvårdens aktörer, KUSP Länk till annan webbplats., som gör det enklare för dig att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet.

Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om referenspriser och vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Här kan du se vilka som sitter i nämnden för statligt tandvårdsstöd

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 oktober 2023