TLV logotyp

Du är här:

Vårt tandvårdsuppdrag

Vi beslutar om vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet, hur hög ersättningen ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

Tandvårdsstödet ska lämnas för förebyggande tandvårdsamt för tandvårdsbehandling som bidrar till att:

  • åtgärda smärta eller sjukdomar
  • ge förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder
  • ge ett utseendemässigt godtagbart resultat

Behandlingar som bevarar munnens vävnader, det vill säga, tänder, slemhinnor och käkben prioriteras. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaden.

All tandvård ingår inte i högkostnadsskyddet, till exempel kosmetisk tandvård eller behandling där nyttan av den inte kan visas.

Riksdag och regering beslutar om de övergripande reglerna för det statliga tandvårdsstödet. Utöver TLV har flera andra myndigheter ansvar för det statliga tandvårdsstödet:

  • Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet. De ansvarar också för att informera såväl personal inom tandvården som patienter om tandvårdsstödet och de regler som gäller.
  • Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

Förutom det statliga tandvårdsstödet, finansierar landstingen ytterligare stöd för vissa patientgrupper. Läs mer under Tandvårdsstöd i menyn till vänster.

Regeringsuppdrag

Vi har regeringens uppdrag att ta fram en prisjämförelsetjänst för tandvård – Tandpriskollen – för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Tandpriskollen ska lanseras senast den 15 december 2019.

På uppdrag av regeringen har vi även tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd för tandvårdens aktörer (KUSP) som gör det enklare att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet. Se länk till höger på sidan.

Senast uppdaterad 08 april 2019

Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om referenspriser och vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Här kan du se vilka som sitter i nämnden för statligt tandvårdsstöd

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV