Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i tandvårdsstödet

TLV har fortsatt att utreda inkomna förslag och synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet.

Myndigheten föreslår därmed en rad förbättringar i tandvårdsstödet till 2024. Förslagen är nu ute på remiss och finns att läsa i sin helhet tillsammans med en sammanfattning av de föreslagna ändringarna på sidan remisser.

Ändringarna i föreskriften från den 15 januari 2023

Den 15 januari 2023 infördes ändringar i ersättningsregler, tillstånd och åtgärder för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar de nya föreskrifterna HSLF-FS 2022:26 i PDF-format under ”Relaterad information” nedan. Där kan du även beställa föreskrifterna i tryckt format via länk till Norstedts Juridik.

Ändringar i korthet

Ändringarna som gäller från och med den 15 januari 2023 är i korthet följande:

 • Ett nytt tillstånd 5025 tillförs för enstaka tänder utan annat tillstånd som behöver extraheras inför rehabilitering.
 • Tillstånd 5041 för revision av ofullständig rotfyllning vid rehabilitering förtydligas och ett nytt tillstånd 4041 tillförs för revision av rotfyllningar vid lagningar.
 • Inom tillstånden 5448 och 5449 tas regel E.2 bort som har begränsat antalet ersättningsberättigande implantat vid omgörning.
 • Tillstånden 4882, 5445, 5447, 5448 och 5449 ges förenklade dokumentationskrav.
 • Restriktioner i åtgärderna 163 och 164 om att åtgärderna kan användas en gång per dag tas bort.
 • Två nya åtgärder, 213 och 214, tillförs för kvalificerat rådgivande samtal vid risk för sjukdom.
 • Ett förtydligande tillförs åtgärderna 301, 302 och 303 att de inte omfattar injektion med botulinumtoxin.
 • En ny åtgärd 433 tillförs för sinuslyft utan eget ben eller benersättningsmaterial.
 • En ny åtgärd 897 tillförs för åtgärdande av komplicerade tekniska implantat­komplikationer.
 • Åtgärderna 402, 522 och 807 förtydligas i vilka situationer de kan tillämpas.
 • Reglerna E.0, E.7 och E.13 ändras.

Övriga ändringar i föreskrifterna avser mindre förtydliganden och språkliga förbättringar så att innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2023" under "Relaterad information" nedan på sidan. Där finns även:

 • En kort sammanfattning över ändringarna
 • De nya föreskrifterna som PDF
 • Ett programmeringsunderlag med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskrifterna som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2023

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2023. Dessa finns både i föreskrifterna, HSLF-FS 2022:26, och i den separata referensprislistan där även de dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referenspriser i menyn.

På grund av den rådande situationen med hög inflation har TLV bytt metod för omräkning av referenspriserna. I stället för att använda historiska serier om utveckling av kostnader för direkt och dentalt material har TLV till år 2023 utgått från Konjunkturinstitutets prognos för KPIF (konsumentprisindex med fasta räntor).

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet på 3 000 respektive 15 000 kronor är oförändrade även efter den 15 januari 2023.

Handboken och KUSP

Version 14.0 av handboken som innehåller nya delar relaterade till ändringarna till januari 2023 finns publicerad här på webbplatsen sedan den 15 december 2022. I samband med att den nya föreskriften träder i kraft den 15 januari 2023 finns även en ny version av kunskapsstödet, KUSP på webbplatsen. KUSP innehåller de gällande föreskrifterna, den gällande versionen av handboken samt nya besvarade frågor.

Sidinformation


Senast uppdaterad
7 mars 2023
Till toppen