Du är här:

Ändringar i tandvårdsstödet

Från och med den 15 januari 2018 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den gällande HSLF-FS 2017:39 i pdf-format till höger under Relaterad information. Vill du beställa den i tryckt format finns länk till Nordstedts Juridik.

Ändringarna i föreskriften från 15 januari 2018

Många av ändringarna i föreskriften avser förtydliganden och språkliga förbättringar så innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Regelverket utökas även med:

  • ett nytt tillstånd för tandsten på tänder eller implantat och tre nya åtgärder för borttagning av supragingival tandsten
  • ytterligare en åtgärd och ett nytt allmänt råd för sjukdoms- och smärtbehandling
  • ett nytt tillstånd för traumatiserande ocklusion
  • en ny åtgärd för akut endodontisk behandling hos annan behandlare
  • en ny regel som tydliggör brostödens placering och extensionsled vid tandstödd protetik

TLV har även sett över regelverket för tandreglering inom tandvårdsstödet. Det innebär mindre justeringar i flera tillstånd, en ny åtgärd och tydligare begränsningar mellan åtgärderna. Ändringarna medför att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2018" under "Relaterad information" till höger på sidan. Där finns även:

  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • ett programeringsunderlag med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2018

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2018, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2017:39 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länkar till höger på sidan.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2018.

Ny version av handboken och KUSP från 15 januari 2018

Det finns en ny version 9.1 av handboken som innehåller nya delar relaterat till de aktuella ändringarna i föreskriften HSLF-FS 2017:39 från 15 januari och nya belopp för ATB den 15 april 2018. Från samma datum har en ny version av KUSP publicerats på webbplatsen. KUSP innehåller den gällande föreskriften, den gällande versionen av handboken samt flera nya besvarade frågor.

Publicerad 15 januari 2018
Uppdaterad 15 april 2018

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2017:39 (från 15 januari 2018)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se länk nedan.

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn