Ändringar i tandvårdsstödet

Från och med den 15 januari 2022 införs ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och tillstånd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2021:37 i pdf-format nere till höger under Relaterad information. Vill du beställa föreskriften i tryckt format finns länk till Norstedts Juridik i den gröna rutan till höger på sidan.

Ändringarna i föreskriften från den 15 januari 2022

Ändringarna från 15 januari 2022 kan sammanfattas:

  • tillämpningen av tillstånden 5042 och 5062 förtydligas.
  • åtgärderna 114, 403 och 480 förtydligas. Åtgärd 114 tillförs även ett allmänt råd.
  • en ny åtgärd 142 för digitala studiemodeller tillförs.
  • en ny åtgärd 410 tillförs som ett tillägg till extraktions- och operationsåtgärder när fler än en tand tas bort vid samma besök.
  • två nya regler tillförs. A.1 som förtydligar vad som ska dokumenteras vid undersökningar och utredningar samt C.0 som förklarar vilken dokumentation som ska finnas vid tandextraktioner och rotbehandlingar.
  • regel D.1 och E.0 ändras också i enlighet med de nya reglerna.
  • 2 § omformuleras språkligt.

Många av de övriga ändringarna i föreskriften avser mindre förtydliganden och språkliga förbättringar så innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2022" under "Relaterad information" till höger på sidan. Där finns även:

  • en kort sammanfattning över ändringarna
  • den nya föreskriften i PDF-version
  • ett programmeringsunderlag med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2022

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2022, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2021:37 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är 3 000 respektive 15 000 kronor även efter den 15 januari 2022.

Ny version av handboken och KUSP

Version 13.0 av handboken som innehåller nya delar relaterade till de aktuella ändringarna finns publicerad här på webbplatsen sedan den 15 december 2021. I samband med den nya föreskriften kommer även en ny version av kunskapsstödet, KUSP, att publiceras på webbplatsen. KUSP innehåller den gällande föreskriften, den gällande versionen av handboken samt nya besvarade frågor.

Senast uppdaterad 11 mars 2022