TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Ändringar i tandvårdsstödet

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2019:9 i pdf-format nere till höger under Relaterad information.

Vill du beställa föreskriften i tryckt format finns länk till Norstedts Juridik i den gröna rutan till höger på sidan.

Ändringarna i föreskriften från den 15 januari 2020

TLV har till 2020 sett över regelverket för parodontologi inom tandvårdsstödet. Det innebär att nya åtgärder för operation av parodontit och periimplantit har tillförts.

Ändringarna från 15 januari 2020 kan sammanfattas:

  • två nya åtgärder för operation av parodontit samt två nya åtgärder för operation av periimplantit tillförs. Därmed upphör åtgärderna 441 - 445 att gälla
  • en ny åtgärd för omfattande kirurgisk friläggning av tänder inför protetisk rehabilitering tillförs
  • en ny åtgärd för läkdistans tillförs i de fall när en implantatkonstruktion inte kan återmonteras
  • åtgärd 209 kommer att kunna kombineras med åtgärd 113 samma dag med samma behandlare
  • tydligare restriktioner mellan åtgärder

Många av de övriga ändringarna i föreskriften avser förtydliganden och språkliga förbättringar så innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2020" under "Relaterad information" till höger på sidan. Där finns även:

  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • ett programmeringsunderlag med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2020

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2020, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2019:9 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2020.

Ny version av handboken och KUSP

En ny version 11.0 av handboken som innehåller nya delar relaterade till de aktuella ändringarna finns publicerad här på webbplatsen sedan den 16 december 2019. Från den 15 januari 2020 finns även en ny version av kunskapsstödet, KUSP, publicerad på webbplatsen. KUSP innehåller den gällande föreskriften, den gällande versionen av handboken samt flera nya besvarade frågor.

Senast uppdaterad 20 maj 2020

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 100 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2019:9 (gäller från 15 januari 2020)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifterna går även att ladda ner som pdf-filer.