TLV logotyp

Du är här:

Ändringar i tandvårdsstödet

Från och med den 15 januari 2019 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2018:23 i pdf-format till höger under Relaterad information. Där finns även rättelseblad från 22 oktober 2018 med ett par mindre justeringar i föreskriften. Dessutom finns en konsoliderad version av föreskriften i pdf-format, vilket innebär en version där rättningarna är införda.

Vill du beställa föreskriften i tryckt format finns länk till Norstedts Juridik till höger på sidan.

Ändringarna i föreskriften från den 15 januari 2019

TLV har till 2019 sett över regelverket för röntgen inom tandvårdsstödet. Det innebär mindre justeringar i flera av åtgärderna för röntgenundersökningar samt vilken röntgenundersökning som ingår i åtgärderna för basundersökning.

De ändringarna från 15 januari 2019 som de flesta inom tandvården kommer i kontakt med är:

  • förtydliganden i åtgärderna för basundersökning,
  • åtgärd 122 för delstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder, 127 och 128 för delstatus av olika storlek,
  • en ny åtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona tillförs.
  • omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där den tidigare varit två år.

Många av de övriga ändringarna i föreskriften avser förtydliganden och språkliga förbättringar så innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2019" under "Relaterad information" till höger på sidan. Där finns även:

  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • ett programmeringsunderlag med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2019

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2019, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2018:23 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2019.

Ny version av handboken och KUSP från 15 januari 2019

Det finns en ny version 10.0 av handboken som innehåller nya delar relaterat till de aktuella ändringarna i föreskriften HSLF-FS 2018:23. Från den 15 januari 2019 har även en ny version av KUSP publicerats på webbplatsen. KUSP innehåller den gällande föreskriften, den gällande versionen av handboken samt flera nya besvarade frågor.

Senast uppdaterad 05 mars 2019

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 100 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2018:23 (gäller från 15 januari 2019)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se länk nedan.

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV