TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Ändringar i tandvårdsstödet

Från och med den 15 januari 2021 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och tillstånd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2020:28 i pdf-format nere till höger under Relaterad information. Vill du beställa föreskriften i tryckt format finns länk till Norstedts Juridik i den gröna rutan till höger på sidan.

Vill du se vad som ändrades den 15 januari 2020 hittar du det längst ner på sidan.

Ändringarna i föreskriften från den 15 januari 2021

Ändringarna från 15 januari 2021 kan sammanfattas:

  • ett nytt tillstånd 5032 tillförs för entandsluckor som ska behandlas med implantat där ingen av granntänderna har stora restaureringar eller kronor
  • två nya åtgärder för avmontering samt två nya åtgärder för återmontering av implantatkonstruktioner tillförs. Därmed upphör åtgärderna 880 och 882 att gälla
  • av- och återmontering ingår inte längre i åtgärderna 883 och 884. De ska istället kunna kombineras med de nya åtgärderna för av- respektive återmontering
  • en ny regel E.16 tillförs som förtydligar extraktioner i samband med ortodontibehandling
  • åtgärderna 822 och 823 förtydligas så att de gäller även permanenta partialproteser utan metallskelett

Många av de övriga ändringarna i föreskriften avser förtydliganden och språkliga förbättringar så innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2021" under "Relaterad information" till höger på sidan. Där finns även:

  • en kort sammanfattning över ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • ett programmeringsunderlag med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2021

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2021, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2020:28 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3 000 respektive 15 000 kronor även efter den 15 januari 2021.

Ny version av handboken och KUSP

En ny version 12.0 av handboken som innehåller nya delar relaterade till de aktuella ändringarna finns publicerad här på webbplatsen sedan den 15 januari 2021. I samband med den nya föreskriften kommer även en ny version av kunskapsstödet, KUSP, att publiceras på webbplatsen. KUSP innehåller den gällande föreskriften, den gällande versionen av handboken samt flera nya besvarade frågor.

Senast uppdaterad 10 mars 2021

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 115 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2020:28 (börjar gälla 15 januari 2021) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifterna går även att ladda ner som pdf-filer.