Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tandvårdsmarknaden i Sverige

Större delen av den svenska tandvårdsmarknaden avser vuxentandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet, drygt 19,5 miljarder kronor 2022. Staten betalar cirka sju miljarder kronor för allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och särskilt tandvårdsbidrag. Alla som är försäkrade i Sverige har rätt till det statliga tandvårdsstödet från det år man fyller 24.

Det finns både offentliga och privata vårdgivare. De offentliga vårdgivarna, Folktandvården, finns i samtliga 21 regioner med cirka 840 mottagningar. I fem regioner bedrivs Folktandvården i bolagsform. Det är främst inom den privata sektorn som vuxentandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet utförs, cirka 72 procent. Resterande del utförs inom Folktandvården.

Det finns cirka 1800 privata vårdgivare med cirka 2900 mottagningar. Många är småföretag men på senare år har flera tandvårdskedjor etablerats. Det finns även cirka 300 tandtekniska laboratorier.

Sammanlagt arbetar runt 24 000 personer i tandvården i Sverige. Det är tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Under de senaste 10-15 åren har det skett en kraftig ökning av tandhygienister.

Tandvårdskonsumtion

Tandhälsan i Sverige är generellt mycket god. Antalet vuxna patienter med minst ett tandläkarbesök har varit cirka 4 miljoner de senaste åren. Ungefär 30 procent av patienterna tog del av högkostnadsskyddet år 2022, ungefär 25 procent fick sina tandvårdskostnader subventionerade med 50 procent och fem procent nådde den högsta subventionsnivån på 85 procent.

Generellt sett har äldre och kvinnor högre besöksfrekvens, även om män konsumerar mer när de faktiskt besöker tandvården. Även högre inkomstnivå är starkt korrelerat med hög besöksfrekvens.

Prisutveckling

Prissättningen på tandvårdsmarknaden är fri sedan 1999. Sedan det gällande statliga tandvårdsstödet infördes 2008 har vårdgivarpriserna, dvs priset som vårdgivaren fastställer för sin tandvård, ökat mer än den allmänna prisnivån i svensk tjänsteproduktion.

År 2022 betalade cirka 85 procent av patienterna ett vårdgivarpris som var högre än referenspriset, vilket beräknas utifrån de skattade produktionskostnaderna. Var tredje patient betalade ett vårdgivarpris som ligger mer än 20 procent över referenspriset.

TLV:s analyser av svenska tandvårdsmarknaden

2023

2020

2015

2014

Sidinformation


Senast uppdaterad
8 maj 2024