TLV logotyp

Du är här:

Tandvårdsmarknaden

Den svenska tandvårdsmarknaden omsätter cirka 25 miljarder kronor per år. Av dessa finansierar staten cirka 5 miljarder kronor i form av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd. Landstingen finansierar cirka 5 miljarder kronor i form av barntandvård, sjukhustandvård och äldretandvård. Resterande del är patientavgifter.

Det finns både offentliga och privata vårdgivare. De offentliga vårdgivarna, Folktandvården, finns i samtliga 21 landsting med cirka 880 mottagningar. I fem landsting bedrivs Folktandvården i bolagsform. Ungefär 58 procent av patientbesöken gjordes hos privat vårdgivare och 42 procent hos Folktandvården.

Det finns cirka 2.000 privata vårdgivare med cirka 3.550 mottagningar. Många är småföretag men på senare år har flera tandvårdskedjor etablerats. Det finns även cirka 500 dentaltekniska laboratorier.

Fler tandläkare och tandhygienister än tidigare

Sammanlagt arbetar 25.000 personer i tandvården i Sverige. Det är tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Under de senaste 10-15 åren har det skett en kraftig ökning av tandhygienister.

Tandvårdskonsumtion

Tandhälsan i Sverige är generellt mycket god. Antalet vuxna patienter med minst ett tandläkarbesök har varit drygt 4 miljoner per år under 2011 - 2016. Under samma period har antalet personer som är berättigade till statlig tandvårdsersättning ökat. Knappt var tredje patient tar del av högkostnadsskyddet och det är endast 4 procent som når den högsta subventionsnivån på 85 procent.

Det statliga tandvårdsstödet fördelar sig relativt jämnt bland olika inkomstgrupper och åldersgrupper. För vissa åldersgrupper ser vi emellertid att de med allra lägst inkomster konsumerar mindre tandvård och därför får mindre stöd än individer i samma ålder med högre inkomster.

Prisutveckling

Prissättningen på tandvårdsmarknaden är fri sedan 1999. Sedan det gällande statliga tandvårdsstödet infördes 2008 har vårdgivarpriserna ökat mer än den allmänna prisnivån i svensk tjänsteproduktion.

Vårdgivarpriserna har emellertid inte ökat snabbare än referenspriserna, vilka beräknas utifrån de skattade produktionskostnaderna. 40 procent av patienterna möter ett vårdgivarpris som ligger på eller under referenspriset. Endast en fjärdedel av patienterna möter ett vårdgivarpris som ligger mer än 10 procent över referenspriset.

Publicerad 25 oktober 2017
Uppdaterad 11 januari 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV