TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Tandvårdsmarknaden

Den svenska tandvårdsmarknaden omsätter drygt 27 miljarder kronor per år. Större delen avser konsumtion av vuxentandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Staten betalar drygt 6 miljarder kronor för allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och särskilt tandvårdsbidrag.

Det finns både offentliga och privata vårdgivare. De offentliga vårdgivarna, Folktandvården, finns i samtliga 21 regioner med cirka 880 mottagningar. I fem regioner bedrivs Folktandvården i bolagsform. Ungefär 57 procent av patientbesöken gjordes hos privat vårdgivare och 43 procent hos Folktandvården.

Det finns cirka 2.000 privata vårdgivare med cirka 3.550 mottagningar. Många är småföretag men på senare år har flera tandvårdskedjor etablerats. Det finns även cirka 500 dentaltekniska laboratorier.

Fler tandläkare och tandhygienister än tidigare

Sammanlagt arbetar 25.000 personer i tandvården i Sverige. Det är tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Under de senaste 10-15 åren har det skett en kraftig ökning av tandhygienister.

Tandvårdskonsumtion

Tandhälsan i Sverige är generellt mycket god. Antalet vuxna patienter med minst ett tandläkarbesök har varit drygt 4 miljoner de senaste årenmedan antalet personer som är berättigade till statlig tandvårdsersättning har ökat. Knappt var tredje patient tar del av högkostnadsskyddet och det är endast 4 procent som når den högsta subventionsnivån på 85 procent.

Det statliga tandvårdsstödet fördelar sig relativt jämnt bland olika inkomstgrupper och åldersgrupper. För vissa åldersgrupper ser vi emellertid att de med allra lägst inkomster konsumerar mindre tandvård och därför får mindre stöd än individer i samma ålder med högre inkomster.

Prisutveckling

Prissättningen på tandvårdsmarknaden är fri sedan 1999. Sedan det gällande statliga tandvårdsstödet infördes 2008 har vårdgivarpriserna ökat mer än den allmänna prisnivån i svensk tjänsteproduktion.

Cirka 34 procent av patienterna möter ett vårdgivarpris som ligger på eller under referenspriset, vilket beräknas utifrån de skattade produktionskostnaderna. Drygt en tredjedel av patienterna möter ett vårdgivarpris som ligger mer än 10 procent över referenspriset.

Senast uppdaterad 20 maj 2020