Logotype. Gå till startsidan

Handbok om tandvårdsstödet

Här hittar du de aktuella versionen av handboken, version 13.0.

Ladda ner handböcker

Handboken om tandvårdsstödet presenterar delar av regelverket på ett mer lättillgängligt sätt. Den tar upp de delar som särskilt behöver belysas och innehåller många kliniska exempel.

Handboken bör läsas parallellt med den gällande föreskriften (HSLF-FS 2021:37) eftersom det är i föreskriften som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.

Handboken finns i pdf-format, som gör att du enkelt kan komma direkt till det avsnitt som du är intresserad av eller söka på ett ord eller ett åtgärdsnummer. Handboken finns inte i tryckt form då den uppdateras löpande. Handboken ingår även i kunskapsstödet KUSP.

Innehåll i handboken om tandvårdsstödet

Handbokens exempel belyser en specifik situation. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall och därmed andra åtgärder. I några fall kan fler tillstånd än de som anges vara möjliga att tillämpa.

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 september 2022