Handbok om tandvårdsstödet

Du finner den aktuella versionen av handboken, version 13.0 under rubriken relaterad information till höger.

Handboken om tandvårdsstödet presenterar delar av HSLF-FS 2021:37 på ett mer lättillgängligt sätt. Den tar upp de delar som särskilt behöver belysas och innehåller många kliniska exempel.

Handboken bör läsas parallellt med föreskriften eftersom det är i föreskriften som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna. Du hittar föreskriften och handboken under rubriken relaterad information till höger.

Söka och hitta i handboken

Handboken finns i pdf-format, som gör att du enkelt kan komma direkt till det avsnitt som du är intresserad av genom att klicka på rubrikavsnittet i innehållsregistret. Du kan även använda sökfunktionen för pdf och till exempel söka på ett ord eller ett åtgärdsnummer.

Sökfunktionen når du genom att högerklicka i dokumentet och välja "Sök".

Innehåll i handboken om tandvårdsstödet

Handbokens exempel belyser en specifik situation. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall och därmed andra åtgärder. I några fall kan fler tillstånd än de som anges vara möjliga att tillämpa.

Senast uppdaterad 15 januari 2022