Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Handbok om tandvårdsstödet

Här hittar du den aktuella versionen av handboken, version 15.0.

Ladda ner handboken

Handboken om tandvårdsstödet presenterar delar av regelverket på ett mer lättillgängligt sätt. Den tar upp de delar som särskilt behöver belysas och innehåller kliniska exempel.

Handboken bör läsas parallellt med de gällande föreskrifterna (HSLF-FS 2023:21) eftersom det är i föreskrifterna som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskrifterna och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.

Handboken finns i pdf-format, som gör att du enkelt kan komma direkt till det avsnitt som du är intresserad av eller söka på ett ord eller ett åtgärdsnummer. Handboken finns inte i tryckt form då den uppdateras löpande. Handboken ingår även i kunskapsstödet KUSP.

Innehåll i handboken om tandvårdsstödet

Handbokens exempel belyser en specifik situation. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall och därmed andra åtgärder. I några fall kan fler tillstånd än de som anges vara möjliga att tillämpa.

Sidinformation


Senast uppdaterad
15 januari 2024