TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Handbok om tandvårdsstödet

Du finner den aktuella versionen av handboken, version 11.0 under rubriken relaterad information till höger.

Handboken om tandvårdsstödet presenterar delar av HSLF-FS 2019:9 på ett mer lättillgängligt sätt. Den tar upp de delar som särskilt behöver belysas och innehåller många kliniska exempel.

Handboken bör läsas parallellt med föreskriften eftersom det är i föreskriften som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna. Du hittar föreskriften och handboken under rubriken relaterad information till höger.

Ny version av handboken 2020

En månad innan den nya föreskriften, HSLF-FS 2020:28, börjar gälla den 15 januari 2021 kommer en ny version 12.0 av handboken att publiceras här på webbplatsen.

Söka och hitta i handboken

Handboken finns i pdf-format, som gör att du enkelt kan komma direkt till det avsnitt som du är intresserad av genom att klicka på rubrikavsnittet i innehållsregistret. Du kan även använda sökfunktionen för pdf och till exempel söka på ett ord eller ett åtgärdsnummer.

Sökfunktionen når du genom att högerklicka i dokumentet och välja "Sök".

Innehåll i handboken om tandvårdsstödet

Handbokens exempel belyser en specifik situation. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall och därmed andra åtgärder. I några fall kan fler tillstånd än de som anges vara möjliga att tillämpa.

Senast uppdaterad 25 juni 2020

Skriva ut handboken

Handboken finns som pdf, vilket gör att du kan söka i den. Du kan även skriva ut den. Däremot finns den inte i tryckt form då den kan uppdateras löpande.