Innehållet på sidan:

Tandvård

Vi är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Vårt tandvårdsuppdrag       Tandvårdsmarknaden

 

Nu gällande föreskrift är HSLF-FS 2016:49. I föreskriften om statligt tandvårdsstöd finns ersättningsregler och åtgärdslista med referenspriser.

Föreskrift om tandvårdsstödet

KUSP är ett webbaserat stöd som innehåller föreskrift och handbok om statligt tandvårdsstöd samt av TLV besvarade frågor. I KUSP kan du söka och ta reda på vad som gäller för ett visst tillstånd, åtgärd eller regel.

Kunskapsstödet KUSP

En ny föreskrift om statligt tandvårdsstöd är beslutad och börjar gälla 15 januari 2018. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser.

Ändringar i tandvårdsstödet

Handboken innehåller många kliniska exempel på hur regelverket kan tillämpas. Här finns den gällande handboken, version 8.1.

Handbok om tandvårdsstödet