TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Bild på tandläkare

Tandvård

TLV är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi beslutar även om referenspriser för de olika tandvårdsåtgärderna.

Bild: en tand

Nu gällande föreskrift är HSLF-FS 2020:28. I föreskriften om statligt tandvårdsstöd finns ersättningsregler och åtgärdslista med referenspriser.

Du som är vårdgivare och ansluten till det statliga tandvårdsstödet har fått ett brev från oss där vi beskriver hur tandpriskollen.se kommer att fungera och vad det innebär för er som vårdgivare.

Från och med den 15 januari 2021 gäller en ny föreskrift, HSLF-FS 2020:28. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser

Bild: en tand

Handboken innehåller många kliniska exempel på hur regelverket kan tillämpas. Här finns den gällande handboken, version 12.0 som tillämpas från den 15 januari 2021.