Innehållet på sidan:

Vårt tandvårdsuppdrag

TLV beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi fastställer också referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd när vi beslutar om tandvårdsbehandlingar och referenspriser. I våra bedömningar tar vi bland annat hänsyn till grundläggande prioriteringsprinciper.

Det statliga tandvårdsstödet utgår ifrån människovärdes-, behovs-, solidaritets- och kostnadseffektivitetsprinciperna precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

Riksdag och regering beslutar om de övergripande reglerna för det statliga tandvårdsstödet. Utöver TLV har flera andra myndigheter ansvar för det statliga tandvårdsstödet:

  • Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet och ansvarar för att informera tandläkarna om de regler som gäller.
  • Försäkringskassan har också allmän information om tandvårdsstödet som riktar sig till patienter.
  • Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.
  • Sjukvårdsrådgivningen svarar på allmänna frågor om tandvård och tandvårdsstödet från privatpersoner.

Förutom det statliga tandvårdsstödet, finansierar landstingen ytterligare stöd för vissa patientgrupper.

Regeringsuppdrag

Vi har haft ett regeringsuppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Uppdraget slutredovisades i februari 2016, se länk till höger på sidan.

På uppdrag av regeringen har vi även tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd för tandvårdens aktörer (KUSP) som gör det enklare att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet. Se länk till höger på sidan.

I mars 2014 presenterade vi en regeringsrapport med en beskrivning av utvecklingen på tandvårdsområdet från det att tandvårdsstödet infördes 2008. I rapporten pekar vi ut ytterligare områden som vi avser att arbeta vidare med. Se länk till höger på sidan.

Vi har också beskrivit utvecklingen av samordning och samverkan inom tandvårdsområdet – såväl mellan myndigheter som mellan staten och tandvården. Se länken "Utveckla TLV:s roll inom tandvårdsområdet" till höger på sidan.