Du är här:

Ansök om glesbygdsbidrag

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2017 ska ha kommit in från tillståndshavaren till TLV senast 1 mars 2018. Ansökan finns till höger på sidan. Där finns även en excel-mall för att kontrollräkna de finansiella uppgifterna.

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2018, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Underlag som ska bifogas ansökan

Uppgifterna i ansökan ska avse verksamhetsåret 2017. Till ansökan ska apoteket bifoga underlag som bevisar:

  • att tillståndshavaren inte har skulder för skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten och
  • att tillståndshavaren inte är försatt i konkurs eller i likvidation.

Handläggning och beslut

Uppgifter om bidragsgrundande försäljningsintäkter hämtar vi från eHälsomyndigheten.

För att ansökan ska vara komplett måste samtliga uppgifter vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade. Om ansökan inte är komplett kommer vi begära in kompletteringar.

Publicerad 09 november 2017
Uppdaterad 09 februari 2018

Frågor

Frågor besvaras av Anneli Lindström och Peter Skiöld

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Information

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn