Beslut

Här hittar du de beslut TLV fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

Du kan söka information om besluten på två sätt:

  1. I databasen hittar du bland annat priser, beredningsform och styrka om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet. Se länk till höger på sidan.

  2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.

Sortera efter år: