Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xefo akut ut ur högkostnadsskyddet

Xefo akut ingår från och med den 1 februari 2011 inte längre i högkostnadsskyddet. Xefo akut används vid sjukdomstillstånd med lindriga besvär. I första hand ska läkemedel som behandlar svåra sjukdomar subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Xefo akut används för att lindra mild till måttlig akut smärta. Vi bedömer att det är ett tillstånd med låg svårighetsgrad som endast ger lindriga besvär.

I första hand ska läkemedel som behandlar svåra sjukdomar subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Xefo akut inte längre ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 1 februari 2011.

Xefo akut är ett av flera läkemedel som vi har omprövat

Vi har i uppgift att gå igenom det befintliga läkemedelssortimentet för att se om läkemedlen ska kvarstå inom högkostnadsskyddet, eller inte. Xefo akut är ett av de läkemedel som ingått i vår omprövning av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2010