Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Questran Loc ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning

Questran Loc ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2009 med begränsning.

Vi bedömer att Questran Loc inte är kostnadseffektiv vid behandling av blodfettrubbningar.

Beslutet har fattats i vår genomgång av läkemedel mot blodfettrubbningar.

Vi har inom ramen för denna genomgång inte prövat om Questran Loc är kostnadseffektivt vid användning mot diarré och klåda.

Med bakgrund av ovanstående beslutar vi att Questran Loc inte längre ska vara subventionerat vid behandling av blodfettrubbningar. Questran Loc ska däremot även fortsättningsvis vara subventionerat vid användning, mot klåda och diarré.

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Sidinformation


Publicerad
12 februari 2009