Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Höga blodfetter

Vår granskning av läkemedel mot blodfettrubbningar resulterade i att samhället kan frigöra 170 miljoner kronor. Här hittar du rapporten i sin helhet, en sammanfattning och ett faktablad om vilka läkemedel mot blodfettsrubbningar som ingår i högkostnadsskyddet efter genomgången.

Ett antal onödigt dyra läkemedel förlorar sin subvention och ingår därmed inte i högkostnadsskyddet från den 1 juni 2009.

Vi har beslutat att följande läkemedel förlorar sin subvention:

  • Lipitor i styrkan 10 mg och Crestor i styrkan 5 mg.
  • Lescol, Lescol Depot och Pravachol.
  • Zocord förlorar subvention för alla förpackningar utom en.

Läkemedelskopior som innehåller substanserna pravastatin och simvastatin får behålla sina subventioner. Pravastatin och simvastatin är de aktiva substanserna i läkemedlen Pravachol och Zocord. Enskilda förpackningar och produkter av dessa läkemedelskopior kan dock försvinna på grund av att de är allt för dyra jämfört med deras konkurrenter.

Följande läkemedel får begränsad subvention:

  • Lipitor och Crestor i andra styrkor (än 10 mg respektive 5 mg) subventioneras vid nyinsättning bara om generiskt simvastatin (läkemedelskopior) har provats och patienten inte har nått behandlingsmålet.
  • Ezetrol subventioneras om generiskt simvastatin har provats och patienten inte har uppnått behandlingsmålet, eller om det konstateras att patienten inte tål statiner.
  • Questran och Questran Loc förlorar sin subvention vid behandling av blodfettrubbningar, men subventioneras även fortsättningsvis vid diarré och klåda.

Externa experter

Följande personer anlitades som externa experter vid arbetet med genomgången av läkemedel mot blodfettsrubbningar:

  • distriktsläkare Jan Håkansson
  • professor i klinisk kardiovaskulär forskning Peter M Nilsson
  • professor Annika Rosengren

Resultatet av genomgången av läkemedel mot blodfettsrubbningar presenterades den 12 februari 2009.

Sidinformation


Publicerad
10 februari 2009