Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fasenra ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Fasenra (benralizumab) som används som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 15 juni 2018.

Fasenra behandlar svår eosinofil astma som innebär att patienten har astma med förhöjda nivåer av eosinofiler, en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma. När behandling med Fasenra sätts in behandlas patienten redan med höga doser inhalationssteroider samt ytterligare underhållsbehandling(ar) och har trots detta fortfarande symtom.

Begränsningen innebär

Den begränsade subventionen innebär att Fasenra endast subventioneras för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerad trots standardbehandling och som antingen har behandling med så kallade perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat, vilket innebär att det finns omständigheter som gör att patienten inte kan behandlas med OCS.

Studier har visat att tillägg av Fasenra minskar risken för perioder då patienterna försämras jämfört med ingen ytterligare behandling. Resultaten visar även att patienter som behandlas med Fasenra förbättras så mycket att dosen OCS kan minskas jämfört med om patienten inte får någon ytterligare behandling.

TLV bedömer att kostnaden i förhållande till nyttan för den patientgrupp som utvärderas inte överstiger den kostnad som TLV anser vara rimlig för att behandla sjukdomar med en hög svårighetsgrad.

TLV bedömer också att det finns ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ vid svår och okontrollerad eosinofil astma främst i situationer när OCS-behandling riskerar att ge besvärande biverkningar och för de patienter som inte kan behandlas med OCS.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Fasenra ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

TLV har även fattat beslut för Nucala, en liknande behandling för samma patientgrupp, se länk till höger på sidan.

Fasenra ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 juni 2018.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2018