Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Om läkemedel

Ett läkemedel innehåller en eller flera medicinskt aktiva ämnen som är avsedda att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom. Användningsområdet styr om det är ett läkemedel eller inte.

Nedan finner du en kort beskrivning av olika läkemedelstermer som förekommer på vår webbplats.

Generika

När ett företag forskar fram ett nytt läkemedel är det originalläkemedel. Blir läkemedlet godkänt får företaget patent på produkten för ett antal år.

När patentet går ut får även andra företag tillverka läkemedlet och det kallas då generika eller generiska läkemedel. Generiska läkemedel innehåller samma medicinskt aktiva substans och är varken bättre eller sämre än originalläkemedel. Detta säkerställs av Läkemedelsverket eller den europeiska myndigheten EMA.

Parallellimport

Parallellimport innebär att ett företag som är specialiserat på läkemedelshandel importerar originalläkemedel från andra europeiska länder, där läkemedelspriserna är lägre än i Sverige.

Parallellimporterande företag bedriver ingen egen forskning och tillverkar inga läkemedel. De ompaketerar redan tillverkade läkemedel så att förpackningar och bruksanvisningar stämmer överens med svenska krav.

För att få säljas i Sverige måste läkemedlet vara godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska myndigheten EMA.

Licensläkemedel

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända till försäljning på den svenska marknaden, men där Läkemedelsverket har lämnat ett särskilt tillstånd till försäljning, vanligtvis till en enskild patient. Dessa kan ingå i högkostnadsskyddet efter beslut av oss.

Samtliga licensläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna med automatik utan att ett pris har fastställts av TLV om inte TLV har beslutat något annat. För apotekens prissättning av AUP gäller reglerna för handelsmarginalen.

Extemporeläkemedel och lagerberedning

Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av ett apotek för viss patient. Vid omfattande tillverkning av extemporeläkemedel läggs tillverkningen om till serietillverkning i större skala. Läkemedlet kallas då lagerberedning.

Särläkemedel

Ett särläkemedel är ett läkemedel som används mot mycket sällsynta sjukdomar. För att klassas som ett särläkemedel inom EU får sjukdomen läkemedlet ska behandla, endast förekomma hos högst 5 av 10 000 personer. Det får inte heller finnas någon annan tillgänglig terapi för den aktuella indikationen, men om det finns ska läkemedlet vara till stor nytta för dem som lider av detta tillstånd.

Angelägenhetsgraden för dessa läkemedel anses vara hög. Läkemedel som klassas som särläkemedel åtnjuter särskilda konkurrensfördelar, enligt Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) 141/2000 om Särläkemedel.

Medicinska gaser

Medicinska gaser är gasformiga läkemedel. Läs mer om medicinska gaser och hämta den senaste prislistan

Sidinformation


Senast uppdaterad
6 december 2023