Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zyban in i förmånerna under begränsad tid

LFN beslutar att rökavvänjningsmedlet Zyban ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Subventionen är förenad med ett marknadsföringsvillkor som innebär att det marknadsförande företaget åläggs att tydligt informera om att Zyban ska betraktas som ett andrahandsmedel och att behandling med Zyban endast får ske i kombination med motiverande stöd. Eftersom det råder en viss osäkerhet kring utfallet av behandlingen i klinisk vardag, är subventionen tidsbegränsad till och med den 31 december 2006. Företaget kan sedan komma in med en ny ansökan om subvention, baserad på dokumentation som belyser den kliniska användningen av Zyban.

I december 2006 fattade LFN ett beslut om fortsatt subvention för Zyban.

Sidinformation


Publicerad
28 september 2004