TLV logotyp

Zyban in i förmånerna under begränsad tid

LFN beslutar att rökavvänjningsmedlet Zyban ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Subventionen är förenad med ett marknadsföringsvillkor som innebär att det marknadsförande företaget åläggs att tydligt informera om att Zyban ska betraktas som ett andrahandsmedel och att behandling med Zyban endast får ske i kombination med motiverande stöd. Eftersom det råder en viss osäkerhet kring utfallet av behandlingen i klinisk vardag, är subventionen tidsbegränsad till och med den 31 december 2006. Företaget kan sedan komma in med en ny ansökan om subvention, baserad på dokumentation som belyser den kliniska användningen av Zyban.

I december 2006 fattade LFN ett beslut om fortsatt subvention för Zyban.

Publicerad 28 september 2004

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV