TLV logotyp
TLV logotyp

Duodopa beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att särläkemedlet Duodopa ska ingå i högkostnadsskyddet för att behandla patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom.

Duodopa är godkänt som särläkemedel för behandling av svårt sjuka patienter som lider av långt framskriden Parkinson. För dessa patienter är Duodopa också en kostnadseffektiv behandling trots den höga kostnaden.

Publicerad 03 juli 2008