Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zypadhera ingår i högkostnadsskyddet

Injektionsvätskan Zypadhera mot schizofreni ingår i högkostnadsskyddet från och med den 6 mars 2010. Kostnaden för Zypadhera är samma som för jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.

Injektionsvätskan Zypadhera innehåller olanzapin och är avsett för underhållsbehandling av vuxna med schizofreni. Behandling med injektionsvätska sker efter att sjukdomens akuta skede först har stabiliserats med oralt olanzapin.

Schizofreni är en svår sjukdom som kan uppstå en gång eller vara hela livet. Vi bedömer att Zypadhera är ett värdefullt tillskott för att behandla de som lider av sjukdomen. Kostnaden för läkemedlet är samma som för jämförbara produkter.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Zypadhera ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Vi har tidigare avslagit ansökan om att Zypadhera ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom det fanns mer kostnadseffektiva behandlingsalternativ. Företaget har nu sänkt sitt pris.

Vi prövar beslutet igen

Vi kommer att pröva beslutet igen när vi har fått fler uppgifter om användningen av Zypadhera. Företaget som står bakom produkten ska senast den 1 juli 2012 redovisa hur byte till Zypadhera påverkar antalet återfall med sjukhusvård, antal vårddagar och hur användningen fördelar sig mellan de olika doserna.

Sidinformation


Publicerad
29 mars 2010