Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om Nexium

Vi omprövade subventionen för Nexium enterotabletter under 2010 och beslutade att läkemedlet inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. Det fanns likvärdiga läkemedel till avsevärt en lägre pris.

Efter att beslutet om att utesluta Nexium ur högkostnadsskyddet hade fattats ansökte två företag om subvention för kopior av Nexium, generiskt esomeprazol. Det finns nu med subvention i styrkorna 20 mg och 40 mg i olika förpackningar.

Företaget som står bakom Nexium har därefter ansökt om att Nexium 40 mg 100 tabletter ska ingå i högkostnadsskyddet men till ett lägre pris än förut. Priset ligger i nivå med det dyraste generiska alternativet. Vi har beviljat ansökan och beslutet gäller sedan den 15 januari 2011.

Beslutet innebär att apotek även fortsättningsvis kan byta ut Nexium 40 mg 100 tabletter till likvärdiga kopior. För närvarande är dock generiskt omeprazol fortfarande det mest kostnadseffektiva behandlingsalternativet. Det ger likvärdig effekt till lägsta pris.

Esomeprazol är en så kallad protonpumpshämmare, PPI. PPI är en läkemedelsgrupp som minskar produktionen av magsyra och som används för att behandla bland annat GERD och magsår.

Liksom tidigare är Nexium enterogranulat och Nexium HP fortfarande subventionerade och ingår i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
12 januari 2011