Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xarelto ingår i högkostnadsskyddet

Xareltos subventionsansökan behandlar två nya styrkor, 15 mg och 20 mg. De nya styrkorna har fått två nya indikationer, dels för patienter med förmaksflimmer för att förebygga stroke och systemisk emboli (förmaksflimmerindikationen), dels för behandling av djup ventrombos och förebyggande av återkommande djup ventrombos och lungemboli (DVT-indikationen).

För förmaksflimmerindikationen har vi jämfört Xarelto med Pradaxa. TLV drar slutsatsen att det inte finns några signifikanta skillnader mellan Xarelto och Pradaxa för svenska förhållanden med hänsyn till det medicinska underlaget och expertutlåtande. Xarelto har ett lägre pris än Pradaxa och en likvärdig effekt och bedöms därför att vara kostnadseffektiv.

När det gäller DVT-indikationen har vi jämfört med enoxaparin och warfarin och kommit fram till att Xarelto har en lika stor patientnytta till en lägre totalkostnad än vad enoxaparin och warfarin har. Mot denna bakgrund anser vi att Xarelto är ett kostnadseffektivt läkemedel även för DVT-indikationen.

Villkoret för Xarelto är att lämna in ytterligare resultat från planerade och pågående studier som ska jämföras med den analys som gjorts vid subventionsbeslutet. Materialet ska komma in till TLV senast den 1 september 2015. Villkoret gäller förmaksflimmerindikationen.

Mot denna bakgrund har vi beslutat att ge Xarelto 15 mg och 20 mg subvention med villkor.

Beslutet gäller från och med den 3 oktober 2012.

Sidinformation


Publicerad
3 oktober 2012