Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Eliquis ingår i högkostnadsskyddet

Eliquis (apixaban) ingår i högkostnadsskyddet vid förebyggande behandling av stroke (slaganfall) och bildning av blodproppar hos vuxna som har en onormal hjärtrytm kallad "icke-valvulärt-förmaksflimmer" och som anses vara i riskzonen för stroke.

Förmaksflimmer ökar risken för att det bildas blodproppar som via blodbanan förs runt i kroppen. Den största faran vid förmaksflimmer är risken att patienten drabbas av en stroke (slaganfall). För att förhindra stroke behandlas många patienter som har förmaksflimmer och ytterligare minst en riskfaktor för stroke med antikoagulatia (blodförtunnande läkemedel). Det finns tre nya antikoagulatia på den svenska marknaden; Eliquis, Xarelto och Pradaxa. Av det medicinska underlaget, och med stöd av ett yttrande från Läkemedelsverket, har vi ansett att det inte finns tillräckligt underlag för visad överlägsen effekt eller säkerhet för något av preparaten jämfört med de andra två. Vi har tidigare beviljat subvention för Xarelto och Pradaxa.

När vi bedömer ifall ett preparat ska få subvention görs en jämförelse mot det mest kostnadseffektiva relevanta jämförelsealternativet. Vi har i tidigare beslut bedömt Xarelto som kostnadseffektiv som profylax mot stroke eller systemisk embolism i jämförelse med Pradaxa för patienter med förmaksflimmer. Vi anser därför att relevant jämförelsealternativ till Eliquis är Xarelto. Företaget ansöker om samma pris per dag för Eliquis som priset för Xarelto. Vi bedömer därmed att Eliquis är kostnadseffektiv till det ansökta priset.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Eliquis ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Företaget ska enligt beslutet följa upp användningen av Eliquis vid förmaksflimmer.

Beslutet gäller från och med den 29 maj 2013.

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2013
Till toppen