Tillfällig subvention - pågående

Här återfinns de läkemedel som tidigare skrivits ut som licensläkemedel och som efter att företaget ansökt om subvention, beviljats tillfällig subvention.

Detta innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens, så länge ansökan om subvention utreds.

Sortera efter år:

Senast uppdaterad 20 april 2020