Tillfällig subvention avslutade

Här återfinns läkemedel som tidigare skrivits ut som licensläkemedel och som efter att företaget ansökt om subvention fått tillfällig subvention.

Den tillfälliga subventionen har sedan upphört, antingen genom att företaget dragit tillbaka eller fått avslag på sin ansökan eller genom att ansökan om subvention fått ett bifallsbeslut.

Sortera efter år:

Senast uppdaterad 27 december 2019