Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avdelningen för prisreglering och tillsyn

Avdelningen utreder ansökningar om subvention och pris för bland annat förbrukningsartiklar, generiska läkemedel, biosimilarer, nya beredningsformer av ett läkemedel och prisändringar. Vidare ansvarar avdelningen för reglerna kring det generiska utbytet samt genomför uppföljning och tillsyn enligt lagen om läkemedelsförmåner.

Avdelningschef - Cecilia Frostegård

Telefon: 08 580 075 72

E-post: cecilia.frostegard@tlv.se

Enheten ansvarar för att fatta beslut om pris och subvention inom en mängd olika ärendetyper. Några exempel är nya generika, nya förpackningar, nya beredningsformer, biosimilarer och förbrukningsartiklar. På enheten ligger också ansvaret för att fatta beslut om prishöjningar på produkter som redan ingår i högkostnadsskyddet.

Enhetschef – Eva Ridley

Telefon: 08 580 075 15

E-post: eva.ridley@tlv.se

Enheten handlägger prisändringar för läkemedel inom förmånerna. Prisändringar initieras av läkemedelsföretag eller följer av TLV:s föreskrifter, när generisk konkurrens uppstår och när ett läkemedel är äldre än 15 år. Enheten ansvarar även för reglerna om generiskt utbyte (periodens vara) samt för uppföljning och tillsyn av att marknadens aktörer följer förmånslagen.

Tf enhetschef - Jenny Carlsson

Telefon: 08 562 254 07

E-post: jenny.carlsson@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
24 oktober 2022
Till toppen