Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avdelningen för värdebaserad prissättning

Avdelningen handlägger ansökningar från företag om läkemedel ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Avdelningen omprövar även om produkter som redan ingår i högkostnadsskyddet ska vara fortsatt subventionerade. Inom klinikläkemedels- och medicinteknikuppdraget görs hälsoekonomiska utvärderingar som stöd för regionernas inköpsbeslut. Avdelningen ansvarar även för utveckling av TLV:s regionsssamverkan och trepartsöverläggningar mellan företag, regioner och TLV.

Avdelningschef - Stefan Karlsson

Telefon: 08 580 075 75

E-post: stefan.karlsson@tlv.se

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena CNS (Centrala nervsystemet), smärta och astma/KOL.

Enhetschef: Martin Moberg

Telefon: 08 568 427 07

E-post: martin.moberg@tlv.se

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena cancer och läkemedel som påverkar immunsystemet.

Enhetschef: Jonathan Lind Martinsson

Telefon: 08 568 420 98

E-post: jonathan.lind-martinsson@tlv.se

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena diabetes, hjärta/kärl, hormoner och mage/tarm.

Enhetschef: Per-Henrik Zingmark

Telefon: 08 580 075 88

E-post: per-henrik.zingmark@tlv.se

Enheten gör hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, som ligger till grund för regionernas rekommendationer om användning.

Tf enhetschef: Hanna Iderberg

Telefon: 085 800 75 42

E-post: hanna.iderberg@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
17 maj 2024