Logotype. Gå till startsidan

Avdelningen för värdebaserad prissättning

Avdelningen handlägger ansökningar från företag om läkemedel ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Avdelningen omprövar även om produkter som redan ingår i högkostnadsskyddet ska vara fortsatt subventionerade. Inom klinikläkemedels- och medicinteknikuppdraget görs hälsoekonomiska utvärderingar som stöd för regionernas inköpsbeslut. Avdelningen ansvarar även för utveckling av TLV:s regionsssamverkan och trepartsöverläggningar mellan företag, regioner och TLV.

Avdelningschef - Stefan Karlsson

Telefon: 08 580 075 75

E-post: stefan.karlsson@tlv.se

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena CNS (Centrala nervsystemet), smärta och astma/KOL.

Enhetschef: Maria Johansson

Telefon: 08 568 420 97

E-post: maria.johansson@tlv.se

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena cancer och läkemedel som påverkar immunsystemet.

Enhetschef: Jonathan Lind Martinsson

Telefon: 08 568 420 98

E-post: jonathan.lind-martinsson@tlv.se

Enheten ansvarar för terapiområden, bland annat terapiområdena diabetes, hjärta/kärl, hormoner och mage/tarm.

Enhetschef: Per-Henrik Zingmark

Telefon: 08 580 075 88

E-post: per-henrik.zingmark@tlv.se

Projektet gör hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, som ligger till grund för regionernas rekommendationer om användning.

Medicinsk utredare: Hanna Iderberg

Telefon: 08 580 075 42

E-post: hanna.iderberg@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
22 september 2022