Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gd-staben

Gd-staben fungerar som generaldirektörens närmaste stöd med syfte att samordna myndighetens styrning, ledning, verksamhetsplanering, uppföljning och omvärldsbevakning. I Gd-staben ligger också det administrativa stödet för generaldirektören, myndighetens nämnder, insynsråd och interna beslutsforum.

I Gd-staben ingår bland annat chefsjurist, chefsekonom, chefs­farmaceut samt senior medicinsk rådgivare vars uppdrag är att säkerställa likvärdig kvalitet inom myndigheten på sina respektive områden.

Chefsekonom - Douglas Lundin

Telefon: 08 568 427 00

E-post: douglas.lundin@tlv.se

Chefsfarmaceut - Niklas Hedberg

Telefon: 08 568 420 58

E-post: niklas.hedberg@tlv.se

Chefsjurist - Hanna Abrahamsson

Telefon: 08 580 073 61

E-post: hanna.abrahamsson@tlv.se

Rättsenheten ansvarar för utveckling, stöd och samordning av kvalificerade juridiska frågor och myndighetsövergripande juridiska frågor. I enhetens arbete ingår bl.a. kontaktmannaskap i juridiska frågor gentemot övriga enheter, kvalitetssäkring av beslut och andra dokument samt internutbildning inom det juridiska området.

Chefsjurist Hanna Abrahamsson

Telefon: 08 580 073 61 Länk till annan webbplats.

E-post: hanna.abrahamsson@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
20 oktober 2023