Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningens primära uppgift är att stödja och skapa förutsättningar för kärnverksamheten. Avdelningen hanterar frågor och verksamhet inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, säkerhet, registratur samt övrig administration och intern service. Avdelningen har ett särskilt ansvar för den myndighetsövergripande verksamhetsstyrningen samt för myndighetens chefs- och ledarutveckling.

Avdelningschef - Åsa Enman

Telefon: 08 562 254 28

E-post: asa.enman@tlv.se

Administrativa enheten har det övergripande ansvaret för styrning och stöd i frågor som rör ekonomi, IT och säkerhet. På enheten finns även myndighetens huvudregistrator.

Enhets- och ekonomichef - Louise Münt

Telefon: 08 580 075 25

E-post: louise.munt@tlv.se

Enheten ansvarar för övergripande samordning och stöd i HR-frågor. Det innebär bland annat kompetensförsörjning, utveckling av ledarskap och medarbetarskap samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Enhets- och HR-chef - Karin Silfver

Telefon: 08 580 075 29

E-post: karin.silfver@tlv.se

Enheten ansvarar för övergripande samordning och stöd i kommunikationsfrågor. Det omfattar bland annat myndighetens kommunikationsinsatser, olika kanaler, presskontakter och mediebevakning.

Enhets- och kommunikationschef Maria Bjurö

Telefon: 08 562 254 12

E-post: maria.bjuro@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
6 april 2023
Till toppen