Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vetenskapliga råd

I vårt arbete anlitar vi vetenskapliga råd inom medicin och tandvård. Vi vänder oss till dem vid behov inför att vi till exempel beslutar om subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. De vetenskapliga råden bidrar med bland annat kunskap från klinisk verksamhet.

Personer som utses till vetenskapliga råd hos oss är framstående inom sitt område och har i många fall lång patientnära klinisk erfarenhet samt erfarenhet inom vetenskapsgrenar som är av betydelse för vårt arbete.

Det arbete som våra vetenskapliga råd utför ska präglas av saklighet och opartiskhet. De jävprövas i varje enskilt ärende.

Våra vetenskapliga råd

Ingela Lindh
Obstetrik och gynekologi
Sjuksköterska med vidareutbildning till barnmorska, medicine doktor, enhetschef för barnmorskemottagningar vid Närhälsan, Göteborg

Mats Eliasson
Internmedicin
Läkare med specialistkompetens i internmedicin och endokrinologi, överläkare, adjungerad professor, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Synnöve Lindemalm
Barnmedicin
Läkare med specialistkompetens i barnmedicin och klinisk farmakologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Jesper Petersson
Neurologi
Läkare med specialistkompetens i neurologi, docent, överläkare, verksamhetschef, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Jan Brynhildsen
Obstetrik och gynekologi
Lärare med specialistkompetens i obstetrik & gynekologi.
Professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping och institutionen för klinisk experimentell medicin, Linköpings Universitet

Lars Bondemark
Professor och dekanus vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Lars är specialist i ortodonti. Lars är även vetenskapligt råd i ortodonti hos Socialstyrelsen.

Ingegerd Johansson
Professor i kariologi vid Umeå universitet

Ingegerd är också adjungerad professor på Forsyth Research Institute i Boston och har under många år varit vetenskapligt råd på Socialstyrelsen.

Björn Klinge
Professor och övertandläkare i parodontologi, Karolinska Institutet i Stockholm

Björn är specialist i parodontologi. Han är också gästprofessor i parodontologi vid Malmö högskola och Socialstyrelsens vetenskapliga råd i parodontologi.

Christina Lind
Professor i odontologisk radiologi, Malmö högskola

Christina är specialist i odontologisk radiologi. Christina är även Socialstyrelsens vetenskapliga råd i odontologisk radiologi.

Lars Rasmusson
Professor och chef vid avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Lars är specialist i käkkirurgi. Han studerar även medicin vid Queen Marys School of Medicine and Dentistry, University of London

Ann Wennerberg
Professor i protetik vid Göteborgs universitet

Ann är specialist i protetik. Ann var tidigare professor vid Malmö högskola och har publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar.

Anders Wänman
Professor i klinisk oral fysiologi, Umeå universitet

Anders är specialist i bettfysiologi. Han var ordförande för den grupp som tog fram Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av smärta och käkfunktionsstörningar.

Thomas Kvist
Docent och övertandläkare vid avdelningen för endodonti, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Thomas är också socialstyrelsens vetenskapliga råd i endodonti

Sidinformation


Senast uppdaterad
27 september 2023