Innehållet på sidan:

Ändringar i tandvårdsstödet

Från och med den 15 januari 2018 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2017:39 i pdf-format till höger under Relaterad information. Vill du beställa den i tryckt format finns länk till Wolters Kluwer.

Vill du se vad som ändrades den 15 januari 2017 hittar du det längst ner på sidan.

Ändringarna i föreskriften från 15 januari 2018

Många av ändringarna i föreskriften avser förtydliganden och språkliga förbättringar så innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Regelverket utökas även med

  • ett nytt tillstånd för tandsten på tänder eller implantat och tre nya åtgärder för borttagning av supragingival tandsten
  • ytterligare en åtgärd och ett nytt allmänt råd för sjukdoms- och smärtbehandling
  • ett nytt tillstånd för traumatiserande ocklusion
  • en ny åtgärd för akut endodontisk behandling hos annan behandlare
  • en ny regel som tydliggör stödens placering och extensionsled vid tandstödd protetik.

TLV har under året även sett över regelverket för tandreglering inom tandvårdsstödet. Det innebär mindre justeringar i flera tillstånd, en ny åtgärd och tydligare begränsningar mellan åtgärderna. Ändringarna medför att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.

Du hittar beskrivning av ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2018" under "Relaterad information" till höger på sidan. Där finns även

  • en kort sammanfattning på ett blad över de viktigaste ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • en föreskrift med ändringarna färgmarkerade för att lättare se vad som ändrats.

Observera dock att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2018

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2018. Du finner de nya referenspriserna i föreskriften, HSLF-FS 2017:39. Det finns också en separat referensprislista där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2018.

Ny version av handboken till 15 januari 2018

I samband med att den nya föreskriften börjar gälla den 15 januari 2018 kommer en ny version 9.0 av handboken att publiceras här på webbplatsen samt i KUSP.

Ändringar till 15 januari 2017

Under relaterad information till höger finner du ett dokument med information om de ändringar som infördes den 15 januari 2017.