Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tidigare handböcker

Här hittar du tidigare handböcker om tandvårdsstödet om du är intresserad av hur regelverket såg ut tidigare. Varje handbok måste läsas parallellt med de föreskrifter den hör ihop med, eftersom det är i föreskrifterna som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskrifterna och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.

Du hittar tidigare handböcker med tillhörande föreskrifter nedan. Via länken under rubriken Relaterad information hittar du samtliga TLV:s föreskrifter.

Tidigare handböcker om tandvårdsstödet gällde enligt följande:


Handböcker

Gäller enligt följande

HSLF-FS/TLVFS

Handbok version 13.0 Pdf, 6 MB.

fram till 15 januari 2023 tillsammans med

HSLF-FS 2021:37 Pdf, 1 MB.

Handbok version 12.0 Pdf, 5 MB.

fram till 15 januari 2022 tillsammans med

HSLF-FS 2020:28 Pdf, 776 kB.

Handbok version 11.0 Pdf, 4 MB.

fram till 15 januari 2021 tillsammans med

HSLF-FS 2019:9 Pdf, 691 kB.

Handbok version 10.0 Pdf, 4 MB.

fram till 15 januari 2020 tillsammans med

HSLF-FS 2018:23 Pdf, 553 kB.

Handbok version 9.1 Pdf, 4 MB.

fram till 15 januari 2019 tillsammans med

HSLF-FS 2017:39 Pdf, 729 kB.

Handbok version 9.0 Pdf, 4 MB.

fram till 15 april 2018 tillsammans med

HSLF-FS 2017:39 Pdf, 729 kB.

Handbok version 8.1 Pdf, 4 MB.

fram till 15 januari 2018 tillsammans med

HSLF-FS 2016:49 Pdf, 490 kB.

Handbok version 8.0 Pdf, 4 MB.

fram till 1 juli 2017 tillsammans med

HSLF-FS 2016:49 Pdf, 490 kB.

Handbok version 7.0 Pdf, 4 MB.

fram till 15 januari 2017 tillsammans med

TLVFS 2015:1 Pdf, 411 kB.

Handbok version 6.2 Pdf, 3 MB.

fram till 15 januari 2016 tillsammans med

TLVFS 2014:6 Pdf, 430 kB.

Handbok version 6.1 Pdf, 4 MB.

fram till 7 april 2015 tillsammans med

TLVFS 2014:6 Pdf, 430 kB.

Handbok version 6.0 Pdf, 3 MB.

fram till 7 november 2014 tillsammans med

TLVFS 2014:6 Pdf, 430 kB.

Handbok version 5.1 Pdf, 3 MB.

fram till 1 september 2014 tillsammans med

TLVFS 2013:2 Pdf, 397 kB.

Handbok version 5.0 Pdf, 3 MB.

fram till 20 september 2013 tillsammans med

TLVFS 2013:2 Pdf, 397 kB.

Handbok version 4.0 Pdf, 4 MB.

fram till 1 september 2013 tillsammans med

TLVFS 2012:2 Pdf, 321 kB.

Handbok version 3.0 Pdf, 4 MB.

fram till 1 januari 2013 tillsammans med

TLVFS 2011:2 Pdf, 435 kB.

Handbok version 2.1 Pdf, 3 MB.

fram till 1 september 2011 tillsammans med

TLVFS 2010:2 Pdf, 246 kB.

Handbok version 1.0 Pdf, 2 MB.

fram till 1 december 2010 tillsammans med

TLVFS 2010:2 Pdf, 246 kB.

Sidinformation


Senast uppdaterad
19 oktober 2023