TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Tidigare handböcker

Här hittar du tidigare handböcker. Varje handbok måste läsas parallellt med de föreskrifter den hör ihop med, eftersom det är i föreskrifterna som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskrifterna och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.

Du hittar tidigare handböcker nedan och länk till föreskrifter under rubriken relaterad information till höger.

Tidigare handböcker om tandvårdsstödet gällde enligt följande:


Hanböcker

Gäller enligt följande

HSLF-FS/TLVFS

Handbok version 9.1PDF

fram till 15 januari 2019 tillsammans med

HSLF-FS 2017:39PDF

Handbok version 9.0PDF

fram till 15 april 2018 tillsammans med

HSLF-FS 2017:39PDF

Handbok version 8.1PDF

fram till 15 januari 2018 tillsammans med

HSLF-FS 2016:49PDF

Handbok version 8.0PDF

fram till 1 juli 2017 tillsammans med

HSLF-FS 2016:49PDF

Handbok version 7.0PDF

fram till 15 januari 2017 tillsammans med

TLVFS 2015:1PDF

Handbok version 6.2PDF

fram till 15 januari 2016 tillsammans med

TLVFS 2014:6PDF

Handbok version 6.1PDF

fram till 7 april 2015 tillsammans med

TLVFS 2014:6PDF

Handbok version 6.0PDF

fram till 7 november 2014 tillsammans med

TLVFS 2014:6PDF

Handbok version 5.1PDF

fram till 1 september 2014 tillsammans med

TLVFS 2013:2PDF

Handbok version 5.0PDF

fram till 20 september 2013 tillsammans med

TLVFS 2013:2PDF

Handbok version 4.0PDF

fram till 1 september 2013 tillsammans med

TLVFS 2012:2PDF

Handbok version 3.0PDF

fram till 1 januari 2013 tillsammans med

TLVFS 2011:2PDF

Handbok version 2.1PDF

fram till 1 september 2011 tillsammans med

TLVFS 2010:2PDF

Handbok version 1.0PDF

fram till 1 december 2010 tillsammans med

TLVFS 2010:2PDF

Senast uppdaterad 19 augusti 2020