Innehållet på sidan:

Nämnden för läkemedelsförmåner

Nämnden för läkemedelsförmåner består av en ordförande och sex ledamöter. Nämnden beslutar om pris och subvention av nya läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

 • Staffan Bengtsson

  Tidigare överintendent och statssekreterare

 • Margareta Berglund Rödén

  Vice ordförande. Ersättare för Staffan Bengtsson
  Överläkare Landstinget Västernorrland

 • Per Carlsson

  Professor emeritus i hälsoekonomi, Linköpings universitet

 • Dag Larsson

  Oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting

 • Gerd Lärfars

  Läkare i Stockholms läns landsting, ordförande i NT-rådet.

 • Elisabeth Wallenius

  Förbundsordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser

 • Susanna Wallerstedt

  Överläkare/professor i klinisk farmakologi, Göteborgs universitet

Regeringen utser ordföranden och ledamöterna samt deras personliga ersättare för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vår generaldirektör har rätt att delta i nämndens sammanträden men inte i besluten. När ett större ärende avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.