TLV logotyp
TLV logotyp

Risperdal Consta kvar i förmånerna

LFN beslutar att schizofreniläkemedlet Risperdal Consta även fortsättningsvis ska ingå i förmånerna.

LFN beslutade i april 2004 att Risperdal Consta skulle ingå i förmånerna till och med den 30 april 2007. Anledningen till tidsbegränsningen var att det rådde osäkerhet om resultaten i den ekonomiska analys som företaget gjort med utgångspunkt från kliniska studier skulle stå sig när läkemedlet användes i klinisk praxis.

Det underlag företaget nu har lämnat in ger visst stöd för att osäkerheten som angavs i förra beslutet inte är så stor som befarats. Osäkerheten är därför inte större än att Risperdal Consta nu kan ingå i förmånerna utan tidsbegränsning. Det återstår dock osäkerheten kring hur kostnadseffektiviteten står sig vid den fortsatta användningen i klinisk praxis.

Beslutet ska därför förenas med ett villkor om att ytterligare data ska lämnas in senast den 1 april 2010. När nya data har inkommit får nämnden bedöma om ärendet ska prövas igen.

Publicerad 07 maj 2007

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter